• Darba laiks: darba dienās 9:00-18:00
  • Čaka 147, Rīga
  • +37167333377

Noteikumi

Nomas vispārējie noteikumi

1. Nomas līgums un noteikumi

Nomas līgums ar Iznomātāju tiek noslēgts brīdī, kad Jūs saņemat automašīnu. Noslēdzot līgumu, Iznomātājs tajā ievada Jūsu personiskos datus un iepazīstina ar nomas noteikumiem, kuri Jums jāpilda pēc automašīnas saņemšanas.

2. Nomas maksa

Nomas maksa tiek noteikta par 24 stundām. Degviela nomas cenā nav iekļauta.
Var norēķināties:
– skaidrā naudā (EUR, USD, RUB)
– ar pārskaitījumu (rekvizīti jāsūta uz info@sibes.lv)
– kredītkartes pagaidām netiek pieņemtas

3. Nomas termiņš

Minimālais nomas termiņš ir 24 stundas.

4. Vecuma ierobežojumi

Minimālais autovadītāja/nomnieka vecums ir 21 gads. Par iespēju nomāt no 18 gadu vecuma lūgums sazināties ar Iznomātāju.

5. Nepieciešamie dokumenti

Autovadītājam/nomniekam jābūt derīgai pasei un atbilstošās kategorijas vadītāja apliecībai. Personām, kuru vadītāja apliecība ir rakstīta ne-romāņu alfabētā, ir nepieciešama starptautiskā vadītāja apliecība.

6. Apmaksa un drošības nauda

Apmaksa par nomu un drošības naudas iemaksa ir jāveic iznomāšanas sākumā. Drošības naudas apmērs ir 70-200 Eur atkarībā no transportlīdzekļa, tas tiek ieturēts nomas termiņa sākumā un atgriezts nomas termiņa beigās.

7. Apdrošināšana

Iznomājamā automašīna ir apdrošināta pret bojājumiem (CDW jeb LDW), zādzību un laupīšanu (TP jeb TLW), kā arī tai ir spēkā autovadītāja obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise (OCTA). Minimālās drošības naudas (pašriska) apmērs ir LVL 250,00 līdz LVL 450,00, atkarībā no transportlīdzekļa.

8. Apdrošināšana pret zādzību

TP jeb TLW (Theft Protection jeb Theft Loss Waiver) – Jūsu atbildības samazināšana nomas automašīnas zādzības gadījumā.
Kā darbojas TP jeb TLW?
Līdzīgi kā CDW jeb LDW gadījumā, Jūs uzņematies pilnu atbildību par automašīnu un Jūsu pienākums ir nodrošināt tās maksimāli iespējamu aizsardzību nomas darbības laikā. Ja ievērojat visus nosacījumus, kas minēti nomas līgumā, Jūsu atbildība tiek samazināta līdz pašriska robežai.
Konstatējot automašīnas zādzību ir jārīkojas atbilstoši vispāratzītai kārtībai un nekavējoties jāinformē nomas uzņēmums. Kontaktinformācija ir pieejama nomas līgumā un pie automašīnas dokumentiem.
TP jeb TLW izņēmumi
Būtiskākais, lai darbotos TP jeb TLW ir pēc notikušā uzrādīt automašīnas dokumentus, atslēgas, informēt auto nomu un izsaukt policiju, kas sastāda atbilstošu ziņojumu.

9. Atbildības samazināšana

Pēc klienta vēlmēm var tikt samazināta atbildība (pašrisks) par iznomātajai automašīnai nodarītajiem bojājumiem līdz LVL 0,00. Šajā gadījumā klientam ir jāveic atbildības samazināšanas maksājums, kas ir atkarīgs no auto iznomāšanas dienu skaita.

  • – 3 dienas – LVL 7,00
  • – 4 – 6 dienas – LVL 6,00
  • – 7 – 15 dienas – LVL 5,00
  • – 16 – 30 dienas – LVL 4,00
  • – 31- vairāk dienas – LVL 3,00.

10. Automašīnas pieņemšana un nodošana

Automašīnas nodošana un pieņemšana klientam notiek Rīgā, Čaka ielā 147. Pēc iepriekšējas vienošanās un par papildu samaksu iespējama automašīnas pieņemšana un nodošana citā vietā. Iespējama automašīnas bezmaksas piegāde, ja Piegādātāju aizved atpakaļ uz nomas punktu.

11. Administratīvie pārkāpumi un dokumentu/atslēgu nozaudēšana

Klients nes pilnu atbildību par visiem administratīvajiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas izdarīti automašīnas nomas laikā. Automašīnas dokumentu vai atslēgu nozaudēšanas gadījumā klientam ir jāmaksā kompensācijas nauda, kas norādīta nomas līgumā.

12. Degviela

Iznomājamās automašīnas tiek nodotas klientam ar pilnu degvielas tvertni. Klientam jārīkojas tāpat. Atgriežot nepilnu degvielas tvertni, ir jāmaksā summa atbilstoši trūkstošās degvielas daudzumam pēc papildināšanas.

13. Teritoriālie ierobežojumi

Automašīnas iznomāšanas teritorija ir Latvijas Republikas administratīvās robežas. Lietošanas teritorijas paplašināšana līdz Eiropas Savienības, NVS un trešajām valstīm notiek tikai pēc saskaņošanas ar Iznomātāju.

14. Automašīnas tīrība

Iznomājamās automašīnas tiek nodotas klientam nomazgātas un iztīrītas. Automašīnu mazgāšana un tīrīšana cenā nav iekļauta. Atgriežot netīru automašīnu tiek aprēķinātas papildus izmaksas

  • – virsbūves mazgāšana un tīrīšana – LVL 5,00
  • – salona ķīmiskā tīrīšana sākot no LVL 15,00

15. Papildus vadītājs

Iepriekš saskaņojot ar Iznomātāju un automašīnas saņemšanas brīdī ierakstot līgumā atbilstošus ierakstus, iespējams bezmaksas papildus vadītājs.

Uz noteiktu laiku, izvēlētajā vietā nav brīvas automašīnas. Lūdzu, izvēlieties citu laiku vai vietu.