+371 26220912
+371 67333377

Nomas vispārējie noteikumi


Nomas līgums un noteikumi
Nomas līgums ar Iznomātāju tiek noslēgts brīdī, kad Jūs saņemat automašīnu. Noslēdzot līgumu, Iznomātājs tajā ievada Jūsu personiskos datus un iepazīstina ar nomas noteikumiem, kuri Jums jāpilda pēc automašīnas saņemšanas.

Nomas maksa
Nomas maksa tiek noteikta par 24 stundām. Degviela nomas cenā nav iekļauta.
Var norēķināties:
- skaidrā naudā (EUR, USD, RUB)
- ar pārskaitījumu (rekvizīti jāsūta uz )
- kredītkartes pagaidām netiek pieņemtas

Nomas termiņš
Minimālais nomas termiņš ir 24 stundas.

Vecuma ierobežojumi
Minimālais autovadītāja/nomnieka vecums ir 21 gads. Par iespēju nomāt no 18 gadu vecuma lūgums sazināties ar Iznomātāju.

Nepieciešamie dokumenti
Autovadītājam/nomniekam jābūt derīgai pasei un atbilstošās kategorijas vadītāja apliecībai. Personām, kuru vadītāja apliecība ir rakstīta ne-romāņu alfabētā, ir nepieciešama starptautiskā vadītāja apliecība.

Apmaksa un drošības nauda
Apmaksa par nomu un drošības naudas iemaksa ir jāveic iznomāšanas sākumā. Drošības naudas apmērs ir 70-200 Eur atkarībā no transportlīdzekļa, tas tiek ieturēts nomas termiņa sākumā un atgriezts nomas termiņa beigās.

Apdrošināšana
Iznomājamā automašīna ir apdrošināta pret bojājumiem (CDW jeb LDW), zādzību un laupīšanu (TP jeb TLW), kā arī tai ir spēkā autovadītāja obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise (OCTA). Minimālās drošības naudas (pašriska) apmērs ir LVL 250,00 līdz LVL 450,00, atkarībā no transportlīdzekļa.

CDW jeb LDW (Collision Damage Waiver jeb Loss Damage Waiver) - aizsardzība, kas ierobežo jūsu finansiālo atbildību
automašīnas bojājumu gadījumā, atbilstoši noslēgtajam nomas līgumam.

Kā CDW (LDW) darbojas?
Iznomājot automašīnu, Jūs uzņematies pilnu atbildību par to nomas perioda laikā. CDW jeb LDW samazina Jūsu finansiālo atbildību līdz pašriska robežai, pie nosacījuma, ka ievērojat visus nomas līgumā minētos noteikumus. Šī apdrošināšana sedz zaudējumus nomas auto bojājumu, vandālisma, eksplozijas vai dabas stihiju gadījumā, kas ir konstatēti un reģistrēti atbilstoši vispāratzītajai kārtībai un tiek atzīti par apdrošināšanas gadījumu. CDW jeb LDW izņēmumi CDW jeb LDW netiks akceptēts un nomnieks būs atbildīgs pilnā apjomā par radītajiem zaudējumiem, ja to apjoms būs mazāks nekā noteiktais pašrisks vai netiks ievērots kāds no nomas līguma nosacījumiem. (Piem. automašīnu būs vadījusi cita persona, nekā noteikts nomas līgumā; automašīna izmantota neatbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem vai tml.)

Apdrošināšana pret zādzību
TP jeb TLW (Theft Protection jeb Theft Loss Waiver) - Jūsu atbildības samazināšana nomas automašīnas zādzības gadījumā.
Kā darbojas TP jeb TLW?
Līdzīgi kā CDW jeb LDW gadījumā, Jūs uzņematies pilnu atbildību par automašīnu un Jūsu pienākums ir nodrošināt tās maksimāli iespējamu aizsardzību nomas darbības laikā. Ja ievērojat visus nosacījumus, kas minēti nomas līgumā, Jūsu atbildība tiek samazināta līdz pašriska robežai.
Konstatējot automašīnas zādzību ir jārīkojas atbilstoši vispāratzītai kārtībai un nekavējoties jāinformē nomas uzņēmums. Kontaktinformācija ir pieejama nomas līgumā un pie automašīnas dokumentiem.
TP jeb TLW izņēmumi
Būtiskākais, lai darbotos TP jeb TLW ir pēc notikušā uzrādīt automašīnas dokumentus, atslēgas, informēt auto nomu un izsaukt policiju, kas sastāda atbilstošu ziņojumu.

Atbildības samazināšana
Pēc klienta vēlmēm var tikt samazināta atbildība (pašrisks) par iznomātajai automašīnai nodarītajiem bojājumiem līdz LVL 0,00. Šajā gadījumā klientam ir jāveic atbildības samazināšanas maksājums, kas ir atkarīgs no auto iznomāšanas dienu skaita.

Automašīnas pieņemšana un nodošana
Automašīnas nodošana un pieņemšana klientam notiek Rīgā, Čaka ielā 147. Pēc iepriekšējas vienošanās un par papildu samaksu iespējama automašīnas pieņemšana un nodošana citā vietā. Iespējama automašīnas bezmaksas piegāde, ja Piegādātāju aizved atpakaļ uz nomas punktu.

Administratīvie pārkāpumi un dokumentu/atslēgu nozaudēšana
Klients nes pilnu atbildību par visiem administratīvajiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas izdarīti automašīnas nomas laikā. Automašīnas dokumentu vai atslēgu nozaudēšanas gadījumā klientam ir jāmaksā kompensācijas nauda, kas norādīta nomas līgumā.

Degviela
Iznomājamās automašīnas tiek nodotas klientam ar pilnu degvielas tvertni. Klientam jārīkojas tāpat. Atgriežot nepilnu degvielas tvertni, ir jāmaksā summa atbilstoši trūkstošās degvielas daudzumam pēc papildināšanas.

Teritoriālie ierobežojumi
Automašīnas iznomāšanas teritorija ir Latvijas Republikas administratīvās robežas. Lietošanas teritorijas paplašināšana līdz Eiropas Savienības, NVS un trešajām valstīm notiek tikai pēc saskaņošanas ar Iznomātāju.

Automašīnas tīrība
Iznomājamās automašīnas tiek nodotas klientam nomazgātas un iztīrītas. Automašīnu mazgāšana un tīrīšana cenā nav iekļauta. Atgriežot netīru automašīnu tiek aprēķinātas papildus izmaksas

Papildus vadītājs
Iepriekš saskaņojot ar Iznomātāju un automašīnas saņemšanas brīdī ierakstot līgumā atbilstošus ierakstus, iespējams bezmaksas papildus vadītājs.